4 Perkara Sunnah Dilakukan sebelum tidur

4 PERKARA SUNNAH DILAKUKAN SEBELUM TIDUR

Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah ra : “ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara”